Obvestilo o roku za oddajo vlog za štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 (268. JR)

Študentje, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 kandidirati za pridobitev štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 (268. JR), morajo vlogo vložiti do 2. septembra 2019.

Vlogo z dokazili lahko vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Razpis in vsi potrebni obrazci so objavljeni tukaj.