Odprte so prijave v Bazen evropskih mladih raziskovalcev

Bazen mladih evropskih raziskovalcev (PEYR) sestavlja 35 mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki delujejo na področju mladine in mladinskih politik.

Člani bazena raziskujejo, svetujejo, nudijo strokovno znanje ter analize Evropski komisiji in Svetu Evrope, podpirajo različne politične procese na evropski ali nacionalni ravni in sodelujejo pri pripravi in izvedbi simpozijev, seminarjev, tematskih delavnic ter prenosu znanja in razširjanju rezultatov raziskav na ustreznih dogodkih.

Prijava naj vsebuje življenjepis, prijavni obrazec in eno pisno delo.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Evropski mladinski portal