Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Na Filozofski fakulteti se je odprla prijava na razpis za vpis v program za izpopolnjevanje za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah.

Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju. Pogoj za vpis je končan prvostopenjski študijski program oz. diploma visokošolskega ali višješolskega študijskega programa.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Filozofska fakulteta