Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD za dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi: nov dodatni prijavni rok za leto 2022

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis, s katerim se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori se lahko vključijo brezposelni mladi:

  • s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60 % : 40 %;
  • starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
  • se ne izobražujejo ali
  • usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
  • imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: JSKD