Prijavi in razvij svojo delavnico

S projektom konS vzpostavljajo več ustvarjalnih vozlišč, v katerih bodo izvajali različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti, ustvarjalnega mišljenja ter inovativnosti.

Osnovna oblika neformalnega izobraževanja so ustvarjalne delavnice, v katerih udeleženke in udeleženci pridobivajo znanje s področja novih tehnologij, kot so biotehnologija, biologija, nosljiva tehnologija, digitalni mediji, zvok, energetika, robotika, alternativni viri energije, procesiranje signalov ipd.

Poleg navduševanja, učenja, raziskovanja in prototipiranja so dejavnosti v vozliščih namenjene ustvarjanju skupnosti, v katerih otroci, mladi in odrasli sodelujejo in razvijajo svoje projekte, zato je zaželeno (ni pa nujno), da so teme posameznih delavnic prilagojene različnim starostnim skupinam in/ali različnim stopnjam usposobljenosti.

Vozlišča bodo vzpostavljali skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS.

V času projekta bodo izvedli nekaj več kot 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh.

Povabila za predloge delavnic se bodo zvrstila do zaključka projekta, v sklopu vsakega povabila bodo predlogi obravnavani glede na vrstni red prispetja.

Delavnice so namenjene trem glavnim skupinam udeležencev:

  • otrokom od 8. do 13. leta,
  • mladostnikom od 13. do 18. leta,
  • ostali zainteresirani javnosti.

Prijavite se na: workshops@kons-platforma.org.

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj.

Vir: KonS