Razpis štipendij Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake_inje in študente_ke v šolskem oziroma študijskem letu 2020/21

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za nadarjene dijake_inje in študente_ke v šolskem oziroma študijskem letu 2020/21.  

Razpisali so 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. Od tega:  

  • 16 štipendij za dijake_inje, 
  • 35 štipendij za študente_ke dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 
  • 26 štipendij za študente_ke podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji, 
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini, 
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.  

Na razpis se lahko prijavijo: 

  • Dijaki_nje od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja; 
  • Študenti_ke dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika; 
  • Študenti_ke dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika; 
  • Študenti_ke podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika; 
  • Študenti_ke, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika. 

Prijave zbirajo prek aplikacije E-razpis, ki jo lahko najdeš tukaj 

Prijave se odprejo 27. 7. 2020 do izteka roka za prijavo. Za dijake_inje se rok izteče 4. 9. 2020, za študente_ke pa 5. 10. 2020. 

Poziv lahko najdeš tukaj