Razpis Tumove in Knafljeve štipendije ustanove za študijsko leto 2022/2023

Upravni odbor (Kuratorij) Knafljeve ustanove na Dunaju razpisuje štipendije Knafljeve ustanove za študijsko leto 2022/2023 in Tumove štipendije za študijsko leto 2022/2023.

Štipendija je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi. 

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo:

 • diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, 
 • ki imajo povprečno oceno 8 (osem) ali več in 
 • ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let.

Prošnji morajo kandidati predložiti: 

 • overjeno fotokopijo diplome, 
 • potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
 • kratek življenjepis,
 • pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,
 • priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica, in je svoj podpis prelepil s prozornim lepilnim trakom;
 • potrdilo o oddani prošnji za sprejem na podiplomski ali doktorski študij na dunajski univerzi; 
 • dokaz o državljanstvu RS, 
 • izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat.

Tumova štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega, izjemoma magistrskega študija diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij, izjemoma magistrski študij na visokošolskih ustanovah v Avstriji, izjemoma tudi drugod v Evropi. Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 € mesečno in se izplača v devetih mesecih (9 krat), v času študijskega leta. Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosi diplomant:

 • slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki ima slovensko državljanstvo ali lahko izkaže slovensko poreklo,
 • katerega ocena magistrske naloge znaša 8 (osem) ali več in
 • ki ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let.

Prošnji morajo kandidati predložiti:

 • overjeno fotokopijo magistrske diplome,
 • potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
 • kratek življenjepis,
 • pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,
 • priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica in je svoj podpis prelepil s prozornim lepilnim trakom,
 • potrdilo o oddani prošnji za sprejem na doktorski študij na eni od evropskih univerz,
 • dokaz o državljanstvu RS ali izkaz slovenskega porekla (pismo slovenskih organizacij v zamejstvu in po svetu, Urada za Slovence ipd.),
 • izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat.

Več informacij je na voljo tukaj in tukaj.

Vir: Karierni centri univerze v Ljubljani