Schumanova praksa

Namen Schumanove prakse je prispevati k izobraževanju in poklicnemu usposabljanju državljanov EU v Evropi ter omogočiti vpogled v delo Evropskega parlamenta. Praksa traja pet mesecev.

Kandidati za Schumanovo prakso:

  • morajo biti stari najmanj 18 let,
  • morajo imeti vsaj eno univerzitetno diplomo,
  • morajo imeti odlično znanje enega evropskega jezika ter zelo dobro znanje drugega evropskega jezika,
  • morajo predložiti ustrezni izpisek iz kazenske evidence,
  • niso delali za institucijo ali organ EU več kot dva zaporedna meseca,
  • se šest mesecev pred začetkom prakse niso udeležili akademskega gostovanja za mlade raziskovalce ali profesorje.

Izbrani kandidati za delo prejmejo plačilo.

Schumanova praksa bo dopolnila vašo izobrazbo in poklicno usposobljenost. Seznanili se boste z delom evropskih institucij in Evropskega parlamenta, ki je osrednje telo odločanja in političnih razprav na ravni Evropske unije.

Izberite med številnimi področji dela od notranjih in zunanjih politik EU, uprave, prava, komunikacij, infrastrukture ter različnih krajev za opravljanje pripravništva: Bruselj, Luksemburg, Strasbourg ali ena od pisarn za zvezo EP v državah članicah.

Za pripravništvo, ki bo potekalo od 1. marca do 31. julija se je potrebno prijaviti do 30. novembra.

Več informacij lahko najdete tukaj.