Štipendije za poletni seminar grškega jezika in kulture v letu 2017/2018

Grčija razpisuje 50 štipendij za tuje državljane za poletni seminar grškega jezika in kulture v študijskem letu 2017/2018.

Rok za prijavo je 6. 9. 2017.

Več informacij, razpis in prijavni obrazci so na voljo tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije