Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020

Sklad je objavil javni razpis v vrednosti 275.000,00 EUR  za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020. 

Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 279. javni razpis).

Vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis pod točko B (novi vlagatelji, ki še niso prejemniki štipendije ali so bili prejemniki štipendije na prejšnji stopnji), morajo prijavo vložiti tudi po e-pošti, skladno z navodili, ki so objavljena na dnu prijavnice.  

Razpisno gradivo najdete tukaj.