Univerza v Ljubljani je objavila dva razpisa

1. Razpis: Plačano pripravništvo v Evropskem patentnem uradu

Univerza v Ljubljani je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office – EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v inciativi Pan-European Seal Professional Traneeship Program. Univerza v Ljubljani lahko do 12. 3. 2020 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga EPO deset najustreznejših kandidatov, in sicer pet s področja naravoslovja in tehnike ter pet s področja humanistike in družboslovja. Kandidati so bodoči diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri. Pripravništvo poteka na sedežu urada v Münchnu septembra 2020.

Več informacij o pripravništvu lahko najdeš tukaj.

2. Razpis: Plačano pripravništvo v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship. Univerza v Ljubljani lahko do 12. 3. 2020 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu EUIPO v Alicenteju predlaga do desetih najustreznejših kandidatov, ki so bodoči diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri Univerze v Ljubljani.

Več informacij o smereh in pripravništvu lahko najdeš tukaj.

Rok prijave za oba razpisa je 3. 3. 2020.