Usposabljanje “Družbene inovacije”

Zavod Bob vabi na brezplačno usposabljanje “Družbene inovacije”. Usposabljanje bodo izvajali on-line. Namenjeno je mladim med 15 in 29 let, ki trenutno niso zaposleni.

Deset mladih bodo podprli pri razvijanju poslovnih idej s področja družbenih inovacij. Tako bodo naslavljali izzive, s katerimi se soočamo v sodobni družbi.

Program usposabljanja:

  • Skupnost, vloge posameznikov v timu/skupnosti, aktivno državljanstvo, deležniki v skupnosti in povezovanje, solidarnostne ekonomije.
  • Kaj so družbene inovacije, kontekst, izzivi in življenjski cikel, razvoj in realizcija.
  • Izzivi družbenega okolja, metode raziskovanja, analiza stanja.
  • Razvijanje družbene inovacije in projektno načrtovanje, usklajevanje z načeli trajnosti, iskanje virov financiranja, metode monitoringa in evalvacije.
  • Načrtovanje dogodka, priprave udeležencev na pitchanje svoje poslovne ideje.
  • Konkretizacija in izvedba dogodka.

Več o usposabljanju lahko najdete tukaj

Vir: Zavod Bob