Usposabljanje za mladinske ulične delavke_ce

Mreža Mlada ulica tudi v letu 2022 izvaja usposabljanje za mladinske ulične delavke_ce. Z letnimi izvajanjem usposabljanj želijo okrepiti mladinsko (ulično) delo in predajati strokovne vsebine, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju mladinskega uličnega dela.

Usposabljanje bo potekalo 24. junija (16.00 in 20.00), 25. junija (10.00 – 18.00) in 26. junija (10.00 – 18.00) v prostorih Zavoda Bob na Robbovi 15 v Ljubljani.

Namen usposabljanja je usposobiti udeleženke_ce za uspešno in kompetentno izvajanje mladinskega uličnega dela.

Splošni cilji usposabljanja:

  • Krepitev kompetenc posameznice_ka za delovanje na področju mladinskega uličnega dela; 
  • Z načrtovanjem in izvajanjem usposabljanja slediti potrebam deležnikov (ciljne skupine mladih Mreže Mlada ulica, lokalne skupnosti, odločevalcev …);
  • Zagotavljati platformo za izmenjavo znanj, izkušenj, veščin;
  • Mreženje posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju mladinskega uličnega dela.

Program usposabljanja bo vseboval:

  • Osnove in širši kontekst mladinskega uličnega dela: zgodovina, definicije, mladi, prosti čas, javni prostor;
  • Pristopi mladinskega uličnega dela in primeri: nameni posameznih oblik uličnega dela, ciljna skupina, prednosti in izzivi mladinskega uličnega dela;
  • Načela mladinskega uličnega dela;
  • Faze uličnega dela in aktivnosti, ki jih izvajajo na terenu_
  • Standardi mladinskega uličnega dela
  • Etična načela mladinskega uličnega dela.

Rok za prijavo je petek, 17. junij 2022. Prijavite se lahko tukaj. Udeležba je brezplačna.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod Bob