Vabilo na delavnico o (samo)zaposlovanju migrantov

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Zavod BOB vas v okviru projekta BEST (Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela) vljudno vabita na izobraževanje mentorjev.

Na začetku vam bodo na kratko predstavili glavni namen in cilje projekta, zatem pa bodo potekale interaktivne delavnice na temo socialnega in migrantskega podjetništva ter podpore migrantom na področju vključevanja na trg dela v praksi.  

Hkrati jih bodo tudi zanimale vaše izkušnje in mnenje, saj jim kot posamezniki z izkušnjami na tem področju pomagate soustvarjati projekt v lokalnem okolju, kjer tudi sami izvajate aktivnosti s področja integracije migrantov.

Na delavnico se lahko prijavite tukaj

Vir: Zavod Bob