Webinar: Od Združenih narodov do mest – trajnost v našem vsakdanjem življenju

V okviru poletne šole Sustainaware bo potekal brezplačen webinar z naslovom Od Združenih narodov do mest – trajnost v našem vsakdanjem življenju.

Trenutna stopnja rasti mest je dosegla izjemne razsežnosti. Hitra urbanizacija predstavlja ogromne izzive, vključno s povečanjem onesnaženosti zraka ter neustreznimi osnovnimi storitvami in infrastrukturo. K temu lahko prištejemo še nenačrtovano širjenje mest, zaradi česar so slednja zelo izpostavljena nesrečam.

Na interaktivnem webinarju bodo udeleženci dobili možnost povedati svoje mnenje o najbolj perečih lokalnih vprašanjih, povezanih s trajnostjo in cilji trajnostnega razvoja.

Prijave se zbirajo tukaj, več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Inštitut za zdravje in okolje