Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2019.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

  • A/uprizoritvene umetnosti,
  • B/glasbene umetnosti,
  • C/vizualne umetnosti,
  • D/intermedijske umetnosti,
  • E/kulturno-umetnostna vzgoja,
  • F/knjiga in mesto,
  • G/Ljubljana bere,
  • H/mladike – prvi projekti.

Upravičene osebe za prijavo na ta javni razpis so posamezniki, samozaposleni v kulturi in nevladne kulturne organizacije. Pogoji se razlikujejo glede na sklop, na katerega se prijavljate.

Rok prijave je 28. 11. 2018.

Razpis najdete tukaj.