Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2024

Predmet razpisa je brezplačna predstavitev razstavnih projektov v prostorih MOL v razstavnem letu 2024 na naslednjih področjih: A) kulturno-umetniške stvaritve, B) razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

Prostori MOL, ki so predmet razpisa in jih bo MOL namenila v brezplačno uporabo izbranim prijaviteljem, so:

  • Galerija Kresija / Stritarjeva ulica 6;
  • Stekleni atrij Mestne hiše/ Mestni trg 1;
  • Zgodovinski atrij Mestne hiše/ Mestni trg 1;
  • Desni atrij Mestne hiše / Mestni trg 1.

Na razpisnem področju A lahko sodelujejo prijavitelji projektov, ki delujejo na področju vizualnih umetnosti in so samozaposleni_e v kulturi, drugi_e posamezniki_ce, ki nimajo tega statusa, samostojni podjetniki_ce (primarna registrirana dejavnost: 90.030 – Umetniško ustvarjanje) kakor tudi nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), javni zavodi na področju kulture, ki imajo sedež na območju MOL in ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Na razpisnem področju B lahko sodelujejo vse pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL ali kontinuirano delujejo na območju MOL in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: MOL