Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicariji v najem (2024-2026)

Mednarodni grafični likovni center je objavil razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicarji v najem (2024-2026).

Rezidenca je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju sodobnih vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v najem atelje za obdobje dveh let in s tem omogočiti optimalne pogoje za ustvarjanje. Z izbranim prijaviteljem ali prijaviteljico bo sklenjena pogodba o uporabi rezidence brez plačevanja najemnine, vendar z obveznostjo rednega plačevanja stroškov vzdrževanja, upravljanja in drugih stroškov, ki bi nastali med trajanjem uporabe.

Na razpis se lahko javijo mladi, ki izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju sodobnih vizualnih umetnosti v zadnjih treh letih (2021–2023); predstavijo izviren, relevanten in izvedljiv program dela za čas dvoletnega bivanja; imajo stalno ali začasno prebivališče prijavitelja v Republiki Sloveniji (najmanj od 1. 1. 2021); so stari do 35 let; niso najemniki stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastniki stanovanja ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.

Prijavitelj ali prijaviteljica mora izpolniti prijavni obrazec, kjer izkaže zahtevane reference in program dela. Obvezno je dodati dokazila o referencah in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu. Rok za prijavo je 10. januar 2024, prijave pa se oddajo preko spletne strani MGLC ali pošljejo na elektronski naslov submission@mglc-lj.si z zadevo “Rezidenca za mlade 2024” ali priporočeno na poštni naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj – Rezidenca za mlade 2024”.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Mednarodni grafični likovni center