Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost

Predmet razpisa je ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost.

Razpis se nanaša na:

  • umetniške ateljeje v lasti MOL, v katerih posamezniki opravljajo dejavnost in umetniške ateljeje v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa do preklica oz. objave novega razpisa. Na ta sklop se lahko prijavijo osebe, s statusom samozaposlenega v kulturi, imajo akademski naziv in nimajo lastnega prostora na uporabo.
  • Prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posamezniki in prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa preklica oz. objave novega razpisa. Na ta sklop se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot in posamezniki, ki opravljajo kulturno dejavnost in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti. 

Ateljeje se oddaja za obdobje 5 let.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: MOL