Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS išče nove sodelavke_ce

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS išče nove sodelavke_ce, ki si želijo novih izzivov in izkušenj in so pripravljeni na osvajanje novih znanj.

Vsa delovna mesta nudijo možnost dela od doma.

Iščejo:

  • področni podsekretar (Oddelek za projekte),
  • področni svetovalec III (Oddelek za štipendije in programe Ad futura),
  • področni svetovalec I (Oddelek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov) in
  • področni svetovalec I (Oddelek za pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in za zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine).

Posamezni razpisi so objavljeni tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije