Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisuje dve prosti delovni mesti

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisuje dve prosti delovni mesti.

Iščejo:

  • področnega_no sekretarja_ko v Oddelku za projekte: pogoj je 7 let delovnih izkušenj ustrezna izobrazba, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in računalniška pismenost. (podrobnosti razpisa najdete tukaj)
  • in področnega_no sekretarja_ko v Oddelku za informatiko: pogoj je poznavanje tehnik in metod sistemske analize, načrtovanja procesov in podatkovnega modeliranja, poznavanje spletnih tehnologij in najmanj 6 let izkušenj (podrobnosti razpisa najdete tukaj).

 

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije