Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS zaposli dokumentalista_ko v glavni pisarni

Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS zaposli dokumentalista_ko v glavni pisarni.

Na delovnem mestu se opravlja naslednje naloge:

  • pomoč pri spremljanju in koordinaciji dela v glavni pisarni,
  • izvajanje strokovnega nadzora nad razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva,
  • urejanje, odbiranja, izločanje, uničenje in predaja dokumentarnega in arhivskega gradiva Arhivu RS,
  • prenos in organizacija arhivskih zadev v arhiv Sklada,
  • vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov,
  • sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja,
  • sprejem, odpiranje, pregledovanje in sortiranje vhodne pošte in povratnic,
  • evidentiranje, urejanje, skeniranje in razvrščanje vhodno-izhodnih dokumentov,
  • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti,
  • druge naloge po navodilu vodje oddelka.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije