Javno povabilo 2021

Mladi zmaji vabijo k soustvarjanju počitniškega programa v letu 2021.

Iščejo organizacije, društva, posameznike, ki želijo z njimi soustvarjati počitniški program in mladim zagotoviti možnost razvoja in podpore.

Soustvarjanje programa pomeni prilagajanje programa glede na dejanske potrebe javnega zavoda. Prijavitelj glede na ugotovitve predstavljene v prijavi, izvede program, ki pa ga časovno, krajevno ter po potrebi tudi vsebinsko prilagodi glede na potrebe in izzive mladih v MOL.

Cilj javnega povabila je s pomočjo počitniškega programa mladim iz območja MOL zagotoviti možnost razvoja in podpore na njihovi poti samostojnosti. Zagotoviti želijo program, aktivnosti in dodatne priložnosti za aktivno participacijo mladih.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Javni zavod Mladi zmaji