Javno povabilo Ministrstva za kulturo za članstvo v stalnih strokovnih komisijah

Ministrstvo za kulturo RS vabi vse zainteresirane kandidate in kandidatke, da do 18. 10. 2022 podajo kandidaturo za članstvo v stalnih strokovnih komisijah.

Kandidaturo za članstvo se lahko poda v stalnih strokovnih komisijah za naslednja področja: uprizoritvene umetnosti; glasbene umetnosti; vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje; intermedijske umetnosti; slovenski jezik; področje knjige; knjižnično dejavnost; premično kulturno dediščino; nepremično kulturno dediščino; nesnovno kulturno dediščino; mednarodno sodelovanje in promocijo; arhivsko dejavnost; ljubiteljske kulturne dejavnosti; kulturne dejavnosti manjšinskih in ranljivih družbenih skupin; avdiovizualno področje; podeljevanje štipendij; podporne programe v kulturi.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS