Kratkoročni tabori v tujini

Za vse, ki si želite v letošnjem poletju preživeti teden ali dva v delovnem okolju in dobri družbi, ima Zavod Voluntariat za vas ogromno predlogov.

Na voljo so naslednje destinacije:

  • Danska: Če vas zanima pomoč pri postavitvi festivala, boste kot udeleženec delovnega tabora pomagali zgraditi, izvesti in očistiti po festivalu. Festival poteka od 14. 6. 2021 do 24. 6. 2021.
  • Francija: Če vas zanima potovanje in pomoč v Franciji boste kot skupina mednarodnih prostovoljcev v celoti avtonomno s kombijem sodelovali v treh kratkih delovnih taborih z njihovimi lokalnimi partnerji, ki se nahajajo v različnih krajih v Franciji: Parizu, osrednji Bretanji in Lillu. Tabor poteka od 28. 6. 2021 do 12. 7. 2021.
  • Češka Republika: Če vas zanima pomoč pri rekonstrukciji Češke pivovarne si boste prizadevali poskrbeti za odtok zahodne strani pivovarne, tako da voda ne bo pronicala v temelje; potrebno je počistiti in začeti obnavljati potopljene stropove v več delih pivovarne po uhajanju vode; omogočiti dostopnost, preglednost in popravilo nekaterih nekdanjih industrijskih prostorov; obdelati del grajskega vrta in prenoviti nekatere prvotne elemente (okna, vrata, stopnice). Prostovoljstvo bo potekalo od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021.
  • Islandija: Če vas zanima okoljevarstvo potem je Islandija destinacija za vas. Ta tabor udeležencem omogoča spoznavanje globalnih in lokalnih okoljskih vprašanj z neformalnimi dejavnostmi, kot so delavnice, razprave, predstavitve in obiski, pa tudi neposreden prispevek k varovanju okolja s pridružitvijo nalogam čiščenja na prostem.

Če vas zanima kateri od predlogov lahko linke do njihovih strani in tako več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod Voluntariat