Mladinski natečaj kratkih filmov 2021

Vsakoletni filmski festival o človekovih pravicah “This human world” bo v znamenju mladinskega natečaja kratkih filmov 2021 potekal pod okriljem Informacijske službe Združenih narodov (UNIS) na Dunaju, Agencije Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Avstriji, Podnebnega in energetskega sklada Avstrije, glavnega urada mesta Dunaj za evropske in mednarodne zadeve ter v sodelovanju s šolami v Avstriji, Madžarski, Slovaški in Sloveniji.

Sodelujejo lahko otroci in mladostniki, stari med 10 in 20 let, tako individualno kot skupinsko.

Cilj je posneti kratke filme, katerim navdih je Splošna deklaracija človekovih pravic. Po letu, v katerem so neenakost in razni izzivi vse bolj očitni, želijo izpostaviti pomen solidarnosti in sodelovanja.

Množica konfliktov v zadnjih letih kaže, da je za soočanje z njimi potrebno sodelovanje, ki presega meje, sektorje in generacije.

Tema letošnjega natečaja se glasi: Našo prihodnost lahko dosežemo #LeSkupaj!

Več o natečaju si preberite tukaj

Vir: CNVOS