Mladinski svet Slovenije razpisuje dve prosti delovni mesti na področju mednarodnega sodelovanja in zagovorništva

Mladinski svet Slovenije razpisuje dve prosti delovni mesti na področju mednarodnega sodelovanja in zagovorništva.

Strokovni_a sodelavec_ka za področje mednarodnega sodelovanja bo zadolžen_a za: 

 • Mednarodno sodelovanje (spremljanje mednarodnih priložnostih, organizacija in udeležba na mednarodnih dogodkih, projekti na področju mednarodnega sodelovanja), priprava mnenjskih dokumentov MSS-ja na mednarodni ravni; 
 • Strokovna pomoč pri izvajanju programa “mladinski delegat pri OZN” in “podnebni mladinski delegat”; 
 • Skrb za organizacijo aktivnosti (npr. dogodki); 
 • Podnebje in okoljska trajnost (npr. skrb za področje, pomoč pri oblikovanju mnenj na tem področju zagovorništva, projekti na področju podnebja in okoljske trajnosti).
 • Participacija mladih (skrb za razvoj področja in upoštevanja smernic participacije mladih v RS in mednarodno) 
 • Zagovorniške akcije na področju mednarodnega sodelovanja, participacije mladih in podnebja ter okoljske trajnosti, 
 • skrb za namensko porabo finančnih sredstev in za doseganje ciljev ter skrbi za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti MSS, 
 • pomoč pri izvedbi projektov in opisu problematik ter vsebinskih izhodišč na področju podnebja, okoljske trajnosti v sodelovanju z vodjo projekta, ki se navezuje na to tematiko, 
 • sodelovanje pri pripravah in izvajanju statutarnih aktivnosti ter zagotavljanje rezultatov implementacij politik in zagovorništva 
 • pisanje mesečnih poročil opravljenega dela, 
 • administrativno delo za potrebe organizacije, 
 • druge naloge v dogovoru z vodstvom. 

Strokovni_a sodelavec_ka za področje zagovorništva bo zadolžen_a za: 

 • Pomoč pri opisu problematik in vsebinskih izhodišč na področju zagovorništva (zlasti trg dela, formalna izobrazba, ipd.), 
 • Analiza zakonskih in podzakonskih predpisov, priprava odzivov na zakone, vlade dokumente in ostala besedila na področju zagovorništva, 
 • Udeležba na dogodkih na področju zagovorništva, sejah delovnih teles (Državni zbor, Državni svet in ostale institucije) in zastopanje MSS-ja zunaj organizacije v ostalih ustreznih strokovnih skupinah in ad hoc srečanjih v skladu z dogovorom z nadrejenim, 
 • Organizacija Komisije za mladinske politike MSS-ja (logistična in vsebinska podpora, skrb za nemoteno delovanje Komisije za mladinske politike MSS-ja, skrb za pripravo dokumentov, organizacija srečanj in delovnih vikendov, ipd.,), 
 • Organiziranje dogodkov, okroglih miz in sestankov na področju zagovorništva,
 • Skrb za nemoteno komunikacijo z ministrstvi (organizacija srečanj, dogodkov, skrb za pripravo stališč), 
 • Sodelovanje pri pripravah in izvajanju statutarnih aktivnosti in zagotavljanje rezultatov implementacij politik in zagovorništva, 
 • pisanje mesečnih poročil opravljenega dela, 
 • administrativno delo za potrebe organizacije, 
 • druge naloge v dogovoru z vodstvom. 

Delo poteka na sedežu MSS za poln delovni čas. Začetna bruto plača je 1320,00€, enako velja za obe delovni mesti.

Rok prijave je podaljšan do 15. 1. 2024.

Več informacij je na voljo tukaj in tukaj.

Vir: MSS