Natečaj: Kažipot do enakosti spolov

Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice.

Zaradi neenakosti je tako ženskam kot moškim omejen dostop do določenih človekovih in družbenih možnosti ter dejavnosti, najpogosteje pa je posamezniku tudi onemogočeno polno uresničevanje svojih načrtov, razvoja potencialov in opravljanja obveznosti (tako v zasebni kot tudi javni sferi).

Kaj pa ti meniš? Kako ti doživljaš enakost oz. neenakost spolov?

Sporoči svoje mnenje s pomočjo fotografije, risbe, stripa ali literarnega dela. Pusti domišljiji prosto pot in se poteguj za privlačno nagrado!

Na natečaju lahko sodelujejo mladi od 12. do 29. leta starosti.

Izdelke sprejemajo do 27. avgusta 2017 na naslovu info@institut-imp.si ali na Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina.

Več o pogojih sodelovanja najdete tukaj, prijavite pa se lahko preko tega obrazca.

Več informacij najdete tukaj.