Neodvisna raziskava o enakosti spolov na slovenskem političnem parketu

Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov so se odločili, da pod budnim očesom članice Strokovnega sveta dr. Milice Antić Gaber, izvedejo raziskavo z naslovom Volitve 2018: raziskava o enakosti spolov v politiki.

Za potrebe slednje so vse politične stranke, ki jim je javnomnenjska anketa agencije Delo stik med 29. marcem in 5. aprilom pokazala več kot 1 % glasov na volitvah, povprašali o njihovih percepcijah enakosti spolov v Sloveniji.

Vsem so zastavili zgolj tri vprašanja:

  • Kaj razumete pod pojmom enakost spolov?
  • Ali se vam zdi, da je v Sloveniji za enakost spolov ustrezno poskrbljeno?
  • Za kakšne ukrepe na področju zagotavljanja enakosti spolov in enakih možnosti žensk in moških bi si prizadevali v Državnem zboru?

Rezultate ankete si lahko ogledate tukaj.