Ogled filma o Ljubljanski mreži info točk

Vabljeni_e na ogled kratkega filma o Ljubljanski mreži info točk. Film predstavi članice mreže ter nekatere osebe, ki delujejo znotraj nevladnih organizacij Ljubljanske mreže info točk.

Ljubljanska mreža info točk – L’MIT je bila ustanovljena leta 1998 s strani Urada za mladino Mestne občine Ljubljana in združuje neprofitne organizacije, ki delujejo na področju informiranja za mlade. Osnovno področje delovanja mreže je informiranje mladih med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana ter mladinskih organizacij in organizacije za mlade, ki prav tako delujejo na omenjenem področju.

Njene članice so: Info ŠKUC, Mestna knjižnica Ljubljana, DIC Legebitra, Združenje DrogArt, Zavod MISSS, KUD Anarhiv, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine in SLOAM, Agencija za mlade.

Po ogledu filma bo sledilo neformalno druženje s prigrizki.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: L'MIT