PiNA Terminal išče udeleženke/-ce za mladinsko izmenjavo v Španiji

PiNA Terminal išče pet kandidatov/-k za udeležbo na mednarodni mladinski izmenjavi “CentreRED II” na temo aktivnega državljanstva in medkulturnosti, ki bo potekala od 24. junija do 1. julija 2019 v Španiji.

Srečanja se bo udeležilo skupaj 30 udeleženk/-cev iz Slovenije, Španije, Grčije, Italije, Poljske, Slovaške.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije le 30 € prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške (275€), razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krijejo gostitelji.

Mladinska izmenjava je namenjena:

 • spodbujanju aktivnega državljanstva mladih z uporabo različnih modelov družbene integracije in sodelovanja;
 • pripravi načrta različnih aktivnosti za mladinski center M13 v Lorci;
 • spodbujanju medkulturnega razumevanja in evropskega državljanstva med mladimi;
 • ustvarjanju varnega in odprtega delovnega prostora za izmenjavo idej in spodbujanje ustvarjalnosti;
 • izmenjavi dobrih praks med mladinskimi centri.

Profil udeleženk/-cev:

 • mladi, starosti med 13 in 17 let;
 • brezposelni in tisti, ki imajo težave pri iskanju prve zaposlitve;
 • mladi s slabšimi socialnimi in ekonomskimi možnostmi;
 • mladi z željo po razvijanju osnovnih spretnosti in sposobnosti, kot so komunikacija, samospoštovanje, samoizražanje, medkulturno učenje itd.;
 • mladi, ki želijo izboljšati svoje znanje in uporabo angleščine;
 • mladi, ki so motivirani za sodelovanje v različnih lokalnih pobudah kot aktivni državljani.

Profil vodje skupine:

 • ima izkušnje, sposobnosti in potrebne kvalifikacije za vodenje skupine mladih, mlajših od 18 let;
 • ima ustrezne izkušnje na področju neformalnega izobraževanja in izvajanja mladinskih izmenjav;
 • je pripravljen/-a sodelovati pri pripravi programa in aktivnosti mladinske izmenjave;
 • ima pisno potrdilo o nekaznovanosti pri delu z mladimi, izdano s strani ustreznih organov.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico, ki jo najdete tukaj, do vključno petka, 24. maja 2019.

Več informacij najdete tukaj.