Poziv Fundacije Študentski tolar za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa

Cilj poziva Fundacije Študentski tolar je dodelitev nepovratne denarne pomoči petdesetim študentom_kam in s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski. Posamezna enkratna denarna pomoč znaša v višini 150,00 €. 

Prijavijo se lahko študentje_ke, ki: 

  • Imajo v študijskem letu 2019/20 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju.  
  • Študentje_ke, ki so v zadnjih treh mesecih (od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020) preko študentskega dela zaslužili vsaj 225,00 € (neto znesek). 

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom_kam iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje: 

  • prosilec_ka ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče; 
  • prosilec_ka ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se na ta poziv prijavi; 
  • prosilec_ka ni vpisan_a na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent_ka na izmenjavi oziroma študent_ka na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …); 
  • prosilec_ka je v socialni stiski, zaradi položaja, nastalega kot posledica epidemije korona virusa, ko je izgubil del dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja študentskega dela. 

Rok za predložitev vlog je vključno 16. 4. 2020 (velja poštni žig).  

Več informacij lahko najdeš tukaj