Poziv za prostovoljke na Društvu SOS

Društvo SOS vabi k vključitvi v prostovoljsko delo na društvu ter na uvodno usposabljanje.

Uspešno zaključeno osnovno usposabljanje je pogoj za svetovalno delo v programu SOS telefon, ki ga izvajajo v Ljubljani in v Celju.

V okviru osnovnega usposabljanja pridobite specializirana strokovna znanja s področja problematike nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki ter osnovne praktične veščine za svetovalni pogovor z žrtvijo nasilja.

Osnovno usposabljanje traja od 40 do 50 ur in je sestavljeno iz teoretičnih strokovnih predavanj ter iz praktičnih simulacij svetovalnih pogovorov (igre vlog). Predavanja izvajajo zaposlene in prostovoljke Društva SOS telefon ter strokovnjakinje in strokovnjaki iz drugih vladnih in nevladnih organizacij.

Posamezna udeleženka se po zaključenem osnovnem usposabljanju odloči, ali želi postati prostovoljka Društva SOS telefon. Če se odloči za prostovoljno delo, se vključi še v praktično usposabljanje.

Če ste ženskega spola, stari vsaj 18 let in vas zanima prostovoljno delo, jim pišite na e-naslov: prostovoljke@drustvo-sos.si, in poslali vam bodo vse nadaljnje informacije.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Društvo SOS