Razpis projektnega delovnega mesta: Delavec_ka za administrativno in IT podporo

Odprt je razpis projektnega delovnega mesta delavec_ka za administrativno in IT podporo na Zavodu Movit.

Delavec oziroma delavka za administrativno in IT podporo bo zaposlena za potrebe izvajanja del in nalog administrativne in IT podpore v zavodu Movit, zlasti v SALTO SEE RC in posebnemu dolgoročnemu projektu nacionalne agencije “European Academy on Youth Work” (Evropska akademija za mladinsko delo). Delovna jezika sta slovenščina in angleščina.

Opis del in nalog:

 • priprava pogodb, naročilnic in drugih dokumentov;
 • zbiranje ponudb za prehrano in nastanitev, rezervacije in komunikacija s hoteli za dejavnosti;
 • upravljanje splošnega e-poštnega predala SALTO SEE; urejanje socialnih medijev (Facebook, YouTube, LinkedIn) in spletnih strani;
 • komuniciranje s prijavitelji in udeleženci podpornih dejavnosti, ki jih organizira MOVIT, ter zagotavljanje informacij zanje;
 • preverjanje računov in zahtevkov za povračilo potnih stroškov (za udeležbo v podpornih dejavnostih); potrjevanje dokumentov v računovodskem sistemu;
 • IT podpora spletnim dejavnostim;
 • podpora pri pripravi promocijskega in drugega gradiva: zbiranje idej in ponudb, naročanje gradiva, razširjanje, upravljanje zalog;
 • podpora pri pripravi publikacij;
 • preverjanje upravičenosti vlog za pridobitev znaka kakovosti Evropske solidarnostne enote;
 • pridobivanje podatkov iz podatkovnih baz; sodelovanje pri pripravi različnih statističnih podatkov in poročil;
 • priprava predlog in navodil za različne postopke;
 • priprava in pošiljanje gradiva prostovoljcem Evropske solidarnostne enote ali drugim ciljnim skupinam;
 • druge upravne naloge, kot so vodenje seznama podprtih udeležencev; priprava in izdajanje potrdil o udeležbi (YouthPass), arhiviranje dokumentov itd.

Zaželene so izkušnje z delom na podobnem področju, zmožnost dela z različnimi tehničnimi orodji in sistemi ter poznavanje mladinskih programov EU. Od kandidata ali kandidatke pričakujejo natančnost in sistematičnost pri delu, kot tudi sposobnost zadane naloge izvajati v skladu s postavljenimi roki in navodili.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: Zavod Movit