Razpis za delovno mesto: Oblikovalec multimedije

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, objavlja razpis za zaposlitev treh oseb na delovnem mestu. 

V okviru javnega razpisa “Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021” Ministrstva za kulturo s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v Cankarjevem domu izvajajo projekt “Pridobivanje znanj za mlade na področju tehnične izvedbe in trženja kulturno-umetniških prireditev”, s katerim bodo v letih od 2018 do 2021 zaposlili osemnajst mladih, od tega štirinajst za trinajst mesecev, štiri pa za eno leto.

Mladi do 29. leta z delom v Cankarjevem domu osvojijo specifično praktično znanje, ki ni del šolskega izobraževanja.

Do konca leta 2019 je bilo v projekt vključenih osem mladih, ki so prejeli pomembne reference za lažjo vključitev na trg dela, veliko praktičnih izkušenj za samostojno delo ali kandidiranje na razpisih.

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

  • višja izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri ali nacionalna poklicna kvalifikacija “video oblikovalec”,
  • visoka raven aktivnega znanja slovenščine,
  • znanje uporabe osebnega računalnika,
  • znanje svetovnega jezika najmanj na nivoju zahtevnosti srednje šole,
  • znanje uporabe računalniške programske opreme za pripravo predstavitev,
  • znanje uporabe različnih oblikovalskih in multimedijskih programskih orodij,
  • izpit iz varstva pri delu.

Izpit iz varstva pri delu mora izbrani kandidat opraviti najpozneje v roku 6 mesecev od nastopa dela.

Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat zaradi vključitve v operacijo:

  • da je ob podpisu pogodbe o zaposlitvi brezposeln, kar pomeni, da nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi s Cankarjevim domom ali drugim delodajalcem, in da v času od junija 2017 ni bil zaposlen v Cankarjevem domu,
  • da ima stalno prebivališče v eni izmed občin zahodne kohezijske regije, ki obsega: osrednjeslovensko, gorenjsko, goriško in obalno-kraško statistično regijo,
  • da je ob podpisu pogodbe o zaposlitvi mlajši od 30 let.

Celoten razpis najdete tukaj.

Vir: Cankarjev dom