Razpis za delovno mesto – projektni asistent

Transparency International Slovenia razpisuje delovno mesto projektnega asistenta za skrajšani delovni čas za določen čas trajanja projektov z možnostjo podaljšanja.

Za delo bo izbran kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih s Statutom, internimi in mednarodnimi pravilniki ter veljavno zakonodajo, izpolnjuje naslednje pogoje:

  • Najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali visokošolska strokovna izobrazba (prva ali druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri.
  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s projektnim delom in poročanjem.
  • Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
  • Dobro znanje uporabe urejevalnikov besedil in druge programske opreme Office (MS ali Open) ter ostalih IT orodij.
  • Poznavanje področja preprečevanja korupcije, integritete in transparentnega delovanja, še posebej področje dela TI Slovenia

Več informacij o delovnem mestu in pogojih prijave najdete tukaj

Vir: CNVOS