Razpis za nagrado: “Altiero Spinelli Prize for Outreach”

Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil razpis za zbiranje kandidatur za nagrado Evropske unije »Altiero Spinelli za ozaveščanje: širjenje znanja o Evropi« za leto 2017.

Namen razpisa je nagraditi izjemne prispevke, ki krepijo poznavanje EU med državljani, širijo občutek odgovornosti za evropski projekt, navdihujejo državljane in gradijo zaupanje v EU.

Podeljenih bo šest prvih nagrad v višini 50 000 EUR, šest drugih nagrad v višini 30 000 EUR in deset tretjih nagrad v višini 17 000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ter skupine posameznikov (npr. strokovnjaki, raziskovalci, znanstveniki, pisatelji, novinarji in umetniki, ki lahko s svojim prispevkom poudarijo pomen Evrope za danes in jutri), ki imajo najmanj magisterij in so v času oddaje prijave povezani z akademsko institucijo ali nevladno organizacijo.

Če se želite prijaviti se morate registrirati do 16. 8. 2017. Registracijo opravite tukaj.

Rok za oddajo prijav je 2. 10. 2017. Prijavnico najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj.