Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana objavlja prosti delovni mesti

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana objavlja prosti delovni mesti Blagajnik in Odrsko scenski delavec.

Blagajnik

Opis del in nalog: opravljanje vseh del v zvezi s prodajo vstopnic, sodelovanje pri vpisu abonmaja, vodenje obračunov predstav, prodanih gledaliških listov, sodelovanje pri administrativnih opravilih za propagando in marketing, izdelava statističnih poročil, opravljanje drugih del po naročilu vodje propagande, marketinga in finančno računovodske službe, prodaja vstopnic za predstave in druge prireditve; posredovanje informacij obiskovalcem gledališča; vodenje obračunov; priprava statističnih poročil; sodelovanje pri administrativnih in drugih opravilih v zvezi s promocijo in trženjem predstav.

Pogoji:

  • 4-letna srednja šola ekonomske ali druge ustrezne smeri,
  • 1 leto delovnih izkušenj na sorodnem delovnem mestu,
  • usposobljenost za delo z računalnikom in poznavanje ustreznih računalniških programov.

Rok prijave je 12. 9. 2023. 

Odrsko scenski delavec

Opis del in nalog: postavljanje in razstavljanje scene, nakladanje, razkladanje in prevažanje scenskih elementov, opravljanje pomožnih del na odru, opravljanje drugih del po naročilu odrskega mojstra, sodelovanje pri tehničnih spremembah na prizoriščih, izvajanje ukrepov iz varstva pri delu in protipožarne zaščite, opravljanje del, povezanih z dejavnostjo zavoda v drugih prostorih (skladišče, pomožni prostori, odprti prostori, itd), ki so povezana z delovnim mestom.

Pogoji:

  • dokončana najmanj triletna strokovna šola,
  • 1 leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
  • veljaven potni list.

Rok prijave je 18. 9. 2023.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Drama