Raziskava: “V kakšnih stanovanjih ostajamo doma med epidemijo Covid 19?”

Na IŠSP – Inštitutu za študije stanovanj in prostora so se med 16. novembrom in 20. decembrom 2020 samoiniciativno lotili raziskave o vplivu epidemije na stanovanjske razmere in kakovost bivanja v Sloveniji.

Na anketo z naslovom “V kakšnih stanovanjih ostajamo doma med epidemijo Covid 19?” se je odzvalo 791 anketirancev.

Ne glede na razumljive omejitve in določene pomanjkljivosti ankete, jim odgovori ponujajo dragocene uvide, kako anketiranci ocenjujejo svoje stanovanjske razmere v času epidemije, ko naj bi prebivalci Slovenije ostali doma.

Ker je bila anketa realizirana nekje v sredini drugega vala, slabo epidemiološko stanje pa je še vedno prisotno, je smiselno sklepati, da se je do danes situacija v nekaterih primerih še poslabšala-oz. se še bo. 

Da so stanovanja  neposredno in pomembno povezana z  zdravjem, varnostjo, dostojanstvom, družbeno vključenostjo in blaginjo, je postalo  v  epidemiji samo še bolj očitno. 

Prav zato številne vlade po svetu sprejemajo ukrepe, s katerimi naslavljajo tako stanovanjske stiske neposredno povezane z epidemijo kot tudi siceršnjo naraščajočo stanovanjsko krizo,  na primer  prepoved deložacij za ranljive skupine, preobrazba stanovanj za turistično oddajanja v stanovanja za dolgoročno oddajanje, zamrznitev plačevanja neprofitnih najemnin, subvencioniranje najemnin in povečano vlaganje v neprofitna stanovanja.

Predvsem slednje je ključno za razvoj bolj trajnostne, odporne in solidarne družbe. 

Na podlagi rezultatov ankete in v skladu z dobrimi svetovnimi praksami IŠSP poziva vlado RS k ukrepom, ki naj ublažijo trenutne stanovanjske stiske, povezane z epidemijo, ter vzpostavijo ukrepe, ki bodo dolgoročno povečali dostopnost in kakovost stanovanj.

Podrobno analizo ankete si lahko preberete tukaj

Vir: Zadrugator