STREaMENJA 02

Vključujoča integracija je zapleten in postopen proces s pravnimi, ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi razsežnostmi, ki je zahteven tako za posameznike kot družbo. Številnim migrantom_kam vključitev v lokalno okolje pomeni trajno rešitev za njihovo stisko in priložnost za novo življenje, za lokalno okolje pa predstavlja priložnost za kulturno obogatitev in razvoj, ki temelji na raznolikosti.

Nov, novembra predstavljen akcijski načrt Evropske komisije za integracijo in vključevanje migrantov temelji na načelih solidarnosti in odgovornosti. Kakšna so prakse, ovire in priložnosti integracije danes v Slovenija? Svojo izkušnjo po štirih letih bivanja v Sloveniji bo predstavil študent ekonomije iz Sirije.

Na predvečer mednarodnega dneva migrantov (18. december) bodo osvetlili tudi stanje in problematiko zaposlovanja delavcev migrantov in njihovemu vključevanju na trga dela.

Dogodek najdete tukaj.

Vir: Pritličje