Svet Evrope je objavil smernice za zaščito človekovih pravic v času koronavirusa

Svet Evrope je v sredo, 8. 4. 2020, objavil smernice na temo spoštovanja človekovih pravic, demokracije in vladavine prava v času krize, povezane s pandemijo koronavirusa, ter jih istega dne tudi odposlal vladam vseh sedeminštiridesetih držav članic, med katere sodi tudi trenutna vlada Slovenije.  

Smernice pokrivajo štiri ključna področja:  

  • spoštovanje standardov temeljnih človekovih pravic, vključno s svobodo izražanja, zasebnosti in varstva osebnih podatkov, zaščito ranljivih družbenih skupin pred diskriminacijo ter pravico do izobraževanja; 
  • spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel v času izrednih razmer, vključno s časovno omejenostjo ukrepov; 
  • odmik od Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic v času izrednih razmer; 
  • zaščita pred kaznivimi dejanji in zaščita žrtev kaznivih dejanj, še posebej nasilja na podlagi spola. 

Smernice lahko najdete tukaj