Tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade – Popri 2020

Tekmovanje Popri je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih od 7. razreda Osnovne šole do 29. leta starosti!

Tekmovalec_ka lahko sodeluje pod pogojem, da nima ustanovljenega podjetja za podjetniško idejo, s katero tekmuje. Prijavi se lahko z največ eno podjetniško idejo oziroma največ enim poslovnim modelom. Poslovni model se lahko izdela sam ali v skupini. Skupino lahko sestavlja največ pet članov.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi pripadniki_ce slovenske manjšine v sosednjih državah, slovenski zdomci_ke in izseljenci_ke po svetu.

Prijava mora biti odddana v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ideje je 31. 1. 2020 do 12.00.

Predizbori bodo potekali od 11. 2. 2020 do 14. 2. 2020, kjer bodo predstavljeni poslovni modeli in minimalno sprejemljivi proizvodi oziroma prototipi.

Več informacij in razpis lahko najdeš tukaj.