V Dnevnem centru za otroke in mladostnike v Škofji Loki zaposlijo strokovno delavko_ca

V Dnevnem centru za otroke in mladostnike DC Ω v Škofji Loki zaposlijo strokovno delavko_ca za delo v enoti DCM Podlubnik.

Zahtevana izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem varstvu. Strokovni izpit je zaželjen, ni pa pogoj; zaposlijo tudi kandidata_ko z izobrazbo 1. bolonjske stopnje.

Delo zajema pripravo in izvedbo individualnih ter skupinskih programov, strokovno podporo izvajalcem v mreži ter vodenje evidence, dokumentacije in pripravo poročil.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: DC Ω