Vabilo k sodelovanju v anketi

Študentje geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem vsako leto v raziskavi naslovijo eno od perečih razvojnih problematik. Letos so pripravili anketo o problematiki mladih, ki se kaže kot ena pomembnejših težav s katerimi se soočajo slovenske občine.

Analize, ki so jih na temo razvoja posameznih slovenskih območij opravili v preteklih treh letih, so pokazale, da je mladinska problematika (odseljevanje mladih, stanovanjska problematika, visoka nezaposlenost mladih), ena od večjih razvojnih težav slovenskih občin. 

Zato so se študentje geografije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem odločili, da letošnjo raziskavo posvetijo prav tej temi.

Pripravili so vprašalnik, namenjen mladim med 15. in 34. letom, v katerem skušajo prepoznati njihove ključne težave in kako se te razlikujejo med različnimi območji v Sloveniji. Na podlagi dobljenih odgovorov bodo skušali predlagati primerne rešitve.

Pridobljeni rezultati ankete bodo objavljeni v eni od geografskih revij.

Povezavo do ankete najdete tukaj.

Vir: Študentje geografije na Fakulteti za humanistične študije