(Za)Upaj si!

Društvo Center za pomoč mladim vabi k udeležbi na projektu (Za)Upaj si!, ki je namenjen mladim med 15. in 20. letom starosti.

Projekt sloni na vključevanju mladih, ki prihajajo iz raznolikih okolij ter doživljajo različne socialne ali duševne stiske. Projekt je brezplačen in bo trajal do konca leta z možnostjo podaljšanja.

Znotraj projekta bodo organizirane delavnice na različne teme kot so odnosi, asertivna komunikacija in reševanje konfliktov, prosti čas in hobiji, soočanje z neuspehom, premagovanje izzivov, učenje učenja, postavljanje ciljev, samopodoba ter t.i. „open space“, kjer se aktivnosti prilagodijo potrebam uporabnikov.

Prijave se zbirajo tukaj.

Vir: Društvo Center za pomoč mladim