Zbirka gradiv za podporo otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami

ZRSŠ je v sodelovanju s strokovnjakinjami za duševno zdravje izdal dodatna gradiva za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih v podporo pri delu z otroki in mladostniki, ki se soočajo z duševnimi stiskami.

Zbirka nudi podporo pri:

  • anksioznosti
  • samomorilnih mislih
  • žalovanju
  • psihosomatskih motnjah
  • motnjah hranjenja
  • naravnih nesrečah.

Na voljo so tudi video vsebine za omenjena področja, ki so dostopna z ostalimi gradivi tukaj.

Vir: Zavod RS za šolstvo