2. Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana razpisuje oddajo namenskih najemnih stanovanj za mlade, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2021 in 2022.

Predmet razpisa je 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.  

Od razpisanega števila 30 stanovanj bodo stanovanja oddana naslednjim skupinam:  

  • 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem_kam, ki se uvrščajo v skupino mladi posamezniki_ce – skupina M1;  
  • 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem_kam, ki se uvrščajo v skupino mladi pari – skupina M2;
  • 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem_kam, ki se uvrščajo v skupino mlade družine – skupina M3.  

Stanovanja so glede na velikost predmet treh ločenih skupin M1, M2, M3, odvisno ali so namenjena mladim posameznikom_icam, mladim parom ali mladim družinam. V kolikor bo upravičenec_ka do dodelitve namenskega najemnega stanovanja za mlade oseba, ki je trajno vezana na invalidski voziček oziroma oseba z okvaro čuta, bo dodeljeno stanovanje ustrezno prilagojeno. Prosilci_ke bodo glede na število ožjih družinskih članov uvrščeni v eno od skupin. V skupino M3 bodo uvrščeni tudi vsi prosilci_ke, ki bodo izkazali nosečnost na zadnji možen dan za oddajo vloge. 

Najemnina za dodeljena namenska najemna stanovanja za mlade bo določena v skladu s predpisi za izračun neprofitne najemnine in veljavnima sklepoma MOL oziroma razpisnika o stanovanjski najemnini v času oddaje stanovanja v najem. 

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, ki po Zapisniku o točkovanju stanovanja meri 30,00m2 in je točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana v skladu s sedaj veljavnimi predpisi za izračun neprofitne najemnine, približno 100,00 EUR. 

Rok prijave je 30. 10. 2020.  

Besedilo razpisa in vlogo lahko najdeš tukaj