24. oktober – Mednarodni dan Združenih narodov

Mednarodni dan Združenih narodov obeležujemo 24. oktobra z pričetkom veljavnosti Statuta Združenih narodov. Leto 2020 obeležuje 75. obletnico Združenih narodov in veljave statuta Združenih narodov.

Izpostavljamo ta dan, saj zagovarjamo načela, za katera si prizadeva mednarodna organizacija suverenih držav, Združeni narodi. Prizadevajo si za svetovni mir, širitev prijateljstva med vsemi narodi in gospodarski ter družbeni napredek.

Združeni narodi igrajo osrednjo vlogo pri zmanjševanju mednarodnih napetosti ter preprečevanju konfliktov in že obstoječih sporov. Zanimajo se za okolje, vesolje in morsko dno. Pomagali so pri izničenju mnogih bolezni in povečanju proizvodnje hrane. Skrbijo za begunce_ke, jih ščitijo, povečujejo pismenost in se hitro odzivajo na naravne katastrofe, ščitijo in promovirajo pa tudi pravice posameznika_ce preko vzpostavljanja globalnega standarda človekovih pravic. Več o delovanju Združenih narodov si lahko prebereš tukaj

Slovenija se je svetovni organizaciji pridružila 22. 5. 1992. Ob zavzemanju za učinkovito sodelovanje držav v mednarodnih organizacijah si v OZN prizadeva za boljši jutri s krepitvijo mednarodnega miru in varnosti, podporo trajnostnemu razvoju, krepitvijo mednarodnega prava, varstvom človekovih pravic, spodbujanjem demokracije in bojem proti podnebnim spremembam. Več o priklučitvi Slovenije v Združene narode si lahko prebereš tukaj

Pomembno je, da razmišljamo o bojih, ki so bili v preteklosti in se preko njih zavedamo, da so človekove pravice, svetovni mir in doseganje okoljske pravičnosti bitke, ki jih bomo še bili v prihodnosti in jih ni jemati za samoumevne!