6. oddaja Mladinski informator: Participacija mladih

Pogosto imajo mladi občutek, da niso slišani, da njihova mnenja in pobude niso upoštevana. Težko je biti aktiven državljan in participirati v socio-ekonomski realnosti sodobne družbe, saj nam ta daje vedno več negotovosti. Tako predstavnike oblasti mladi zaradi razmer, s katerimi se srečujejo, vidijo kot nekoga, ki jim je obrnil hrbet in jih razočaral. Vendar pa mladi participirajo, kljub temu, da to včasih počno, ne da bi se tega zavedali. Vsakdo je že kdaj napisal kakšen grafit in je na ta način izrazil mnenje ali pa podpisal peticijo za katero je menil, da lahko spremeni potek določene stvari, v primeru, da se jo sprejme. Mnogi so se udeležili protestov, ker so verjeli, da se je za določene stvari potrebno boriti.

Aktiven državljan si, če posežeš v dogajanje pri katerem gre za neko skupno dobro, za dobro širše družbe in pomembno je, da obstaja možnost, prostor, podpora ter želja, da lahko sodelujemo pri odločanju in vplivamo na odločitve, ki se sprejemajo, še bolj pa, da je naš glas slišan, zahteve po pravicah pa uresničene. Mladinske organizacije in organizacije za mlade so eden od mehanizmov, ki pomagajo pri tem, da se mladim ponudi priložnosti za demokratično sodelovanje. Velik del učenja za aktivno državljanstvo se namreč zgodi preko neformalnega izobraževanja. 

Tudi na evropski ravni se odvijajo razprave in predlogi, pri katerih bi mladi morali imeti besedo. Obstaja takoimenovan strukturiran dialog, ki je oblika komunikacije oz. sodelovanja med evropskimi odločevalci in mladimi. Strukturiran dialog je inštrument s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami. Na nek način je to orodje, preko katerega se mladi seznanijo z odločevalci in se nato skozi dialog oblikujejo nove priložnosti za mlade, ter se hkrati zmanjšuje prepad med odločevalci in povečuje zaupanje v različne politične strukture. V Sloveniji je za izvajanje strukturiranega dialoga zadolžen Mladinski svet Slovenije. Letos je na Malti od 20. do 23. 3. 2017 potekala Evropska Mladinska konferenca, ki je osrednji dogodek vsakega predsedovanja EU. Evropska mladinska konferenca je priložnost, da mladi podajo mnenje o tem kaj je treba storiti in na kakšen način. Več o tem z gostjo Ano Štromajer iz Mladinskega sveta Slovenije, ki deluje na področju strukturiranega dialoga in participacije in ki se je udeležila evropske mladinske konference.

Oddajo lahko poslušate tukaj.

Pretekle oddaje pa najdete tukaj.