Aktivno urejanje javnega prostora in podpora manjših lokalnih akcij v okviru projekta “Zunaj”

V Ljubljani že tretje leto zapored pripravljajo projekt “Zunaj”, katerega osnovni namen je spodbuditi prebivalce, da sami uredijo kotičke v njihovi okolici, ki jih najbolje poznajo.

S projektom “Zunaj” prebivalce spodbujajo k aktivnemu urejanju javnega prostora in podpirajo majhne lokalne akcije, s katerimi lahko meščanke in meščani sami izboljšajo njihovo okolico in predstavljajo korist za skupnost.

Skupno vsem akcijam je, da jih predlagajo ter izpeljejo posamezniki skozi delovno akcijo širše skupnosti, na Mestni občini Ljubljana pa poskrbijo za kritje materialnih stroškov do višine 800 evrov.

V okviru projekta bodo letos izbrali 12 pobud, ki jim bodo omogočili kritje materialnih stroškov ter jim zagotovili mentorsko vodenje.

Projekt “Zunaj” so zasnovali leta 2019 kot plod sodelovanja med KD Prostorož, IPOP in Mestno občino Ljubljana, letos pa koordinacijo projekta prevzema društvo Pazipark.

Pravila in pogoje za prijavo na projekt Zunaj lahko najdete tukaj

Vir: MOL